Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zá 24.07.2014 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 15.03.2016 15.03.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 16.10.2017 16.10.2023
Kontakt na pověřence obce 30.05.2018 30.05.2050
Informace starosty: Zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1 září 2022 20.05.2019 01.09.2022
Mimořádná opatřeni MZd
Mimořádné opatření – organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon úst 04.02.2022 06.03.2022
Mimořádná a ochranná opatření MZd 12.02.2022 16.03.2022
Ochranné opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 15. 2. 2022, 15.02.2022 03.03.2022
Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizike 22.02.2022 25.03.2022
Mimořádné opatření a ochranné opatření Mzd 26.02.2022 29.03.2022
MO a OO MZd 28.02.2022 30.03.2022
dotace - projekty
Rekonstrukce Veřejného osvětlení 27.11.2017 27.11.2022
Informace starosty obce:Dopravní automobil 14.01.2018 14.01.2023
Projekt „Oprava krytu místní komunikace, Milíkov“ 17.06.2020 17.06.2025
ostatní
Hledání vlastníků zveřejněných pozemků 03.09.2020 31.12.2022
MZe - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 16.09.2021 31.12.2022
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození 16.09.2021 31.12.2022
Informace Finanční úřad pro rok 2022 09.01.2022 30.05.2022
Vyslovení předběžného zájmu požádat o dotaci v dotačním programu: „Podpora výměny kotlů v Karlovarsk 17.02.2022 19.03.2022
obecně závazné vyhlášky
Veřejná vyhláška MZ: opatření pro oblasti zasažené kůrovcocou kalamitou 17.01.2020 31.12.2022
Rozpočty
Rozpočtový výhled obce Milíkov na roky 2019 – 2022 dle novely č. 557/2004 Sb., zákona č. 250/2000 Sb 01.12.2017 31.12.2022
Rozpočet obce na rok 2022 04.01.2022 31.12.2022

  zobrazit dokumenty v archivu